top of page

גינדי תל אביב

פרויקט GINDI TLV (גינדי תל אביב) הממוקם בפינת הרחובות החשמונאים – קרליבך הוא פרויקט יוצא דופן בייחודיותו. GINDI TLV הינו מתחם מגורים שנבנה על פי סטודנטים יוצאי דופן העולים על הרמה המוכרת ולוקחים את ענף הבנייה, האדריכלות, התכנון והעיצוב לרמות חדשות של איכות, יוקרה, השקעה ורושם. גינדי תל אביב הינו דוגמה ייחודית לפרויקט העומד באתגרי בנייה שלא נראו בארץ. גרוסמן ניהול פרויקטים אחראית על יישום האתגרים האדריכליים ברמה המקצועית ביותר; תוך היצמדות לקריטריונים נוקשים המבטיחים דיוק, ירידה לפרטים וביצוע מושלם.

bottom of page