תמ׳׳א 38. בת ים, הנביאים 13

1/10

תמ׳׳א 38. בת ים, הנביאים 13