תמ׳׳א 38. בת ים, הנביאים 59

1/15

תמ׳׳א 38. בת ים, הנביאים 59